polaroids_travel

year: 1999

technique:

sinopsis: