Artistes Contemporanis per a George Sand

Edita: Consell de Mallorca -Departament de Cultura-

Presidenta del Consell de Mallorca: Maria Antònia Munar Riutort
Vicepresidenta i consellera de Cultura: M. Dolça Mulet Dezcallar
Proyecto de Exposición: Associació de Festivals Chopin de Valldemossa
Textos: Lourdes Sampol Noguera i Rosa Capllonch Ferrà
Artistas: Alfonso Alzamora, Frederic Amat, Mónica Areilza, Nils Burwitz, Enric Calafel Alemany, Pep Canyelles, Toni Catany, José R. Caubet, Pep Coll, Josep Coll i Bardolet, Antonio J. Colom Pons, Jaime Colorao, Lluïsa del Valle, Margalida Escales, Bernat Estaràs -Reüll-, Joan Miquel Ferrà, Rafa Forteza, Joan Gardy Artigas, Maria Girona, Josep Guinovart, Gabriel Lacomba, Mercedes Laguens, James Lambourne, Guillem Llabrés, Biel Mesquida, Carlos Nogueira, Orlando Paladini, Albert Ràfols-Casamada, Dolores Sampol, Lourdes Sampol, Horacio Sapere, Chelo Sastre, Pep-Maür Serra, Josep Szafreñski, Claudio Torcigliani, Monserrat Torres i Tarrés, Bruno Zupan, Natasha Zupan

ISBN: 84-96069-34-6 | Dep. legal: PM-1249-2005

120 páginas [ págines: 58, 59; 110 ]

català |
castellano

< ····· >

  |  associated link  |  attached document